hidden
Hình bìa

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 4 thông qua các dạng toán cơ bản

Xác định những biểu hiện cụ thể của năng lực giải quyết vấn đề ở học sinh lớp 4, từ đó tìm cách phát triển năng lực này cho các em lớp 4 thông qua các dạng toán cơ bản.

Loại tài liệu: Luận văn
Tác giả: Nguyễn Thị Hiếu Thảo
Đề mục: Giáo dục học
Nhà xuất bản: Huế
Tác giả phụ: Nguyễn Hoài Anh (hướng dẫn khoa học)
Ngày xuất bản: 2015
Định dạng: pdf

3 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề - Nguyễn Thị Hiếu Thảo 2015.pdf 14860342 Kb XemTải
Sách tương tự