hidden
Hình bìa

Nghiên cứu tổng hợp composite Fe2O3/ZnO/C và ứng dụng

Luận văn tập trung vào 3 nội dung: Tổng hợp và đặc trưng vật liệu Fe-ZIF-11; Nghiên cứu tổng hợp vật liệu composite Fe2O3/ZnO/C; Đánh giá hoạt tính hấp phụ/ xúc tác của vật liệu tổng hợp.

Loại tài liệu: Luận văn
Tác giả: Hồ Thị Thanh Thủy
Đề mục: Hóa học
Nhà xuất bản: Huế
Tác giả phụ: Nguyễn Thị Anh Thư (hướng dẫn khoa học)
Ngày xuất bản: 2022
Định dạng: pdf

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
Ho Thi Thanh Thuy - LV.pdf 3324532 Kb XemTải
Sách tương tự