hidden
Hình bìa

Nghiên cứu điều chế vật liệu hấp thụ từ phế thải nông nghiệp

Luận văn nghiên cứu các nội dung chính sau: Nghiên cứu điều chế graphene oxide từ phế phẩm nông nghiệp lõi ngô bằng phương pháp nhiệt phân; Đánh giá khả năng hấp phụ RhB của vật liệu graphene oxide tổng hợp, nghiên cứu động học, nhiệt động học và đẳng nhiệt của quá trình hấp phụ.

Loại tài liệu: Luận văn
Tác giả: Lê Đức Duy
Đề mục: Hóa học
Nhà xuất bản: Huế
Tác giả phụ: Nguyễn Thị Anh Thư (hướng dẫn khoa học)
Ngày xuất bản: 2022
Định dạng: pdf

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
LÊ ĐỨC DUY - LUẬN VĂN.pdf 2669712 Kb XemTải
Sách tương tự