hidden
Hình bìa

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Luận văn nghiên cứu thực trạng, đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến sinh kế người dân hiện nay và đề xuất một số mô hình sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Loại tài liệu: Luận văn
Tác giả: Nguyễn Đắc Hùng
Đề mục: Địa lý
Nhà xuất bản: Huế
Tác giả phụ: Nguyễn Hoàng Sơn (hướng dẫn khoa học)
Ngày xuất bản: 2022
Định dạng: pdf

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
nguyen dac hung.pdf 7676769 Kb XemTải
Sách tương tự