hidden
Hình bìa

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Nano Spinel ZnMn2O4 và ứng dụng

Luận văn nghiên cứu các nội dung: Tổng hợp vật liệu nano ZnMn2O4 bằng phương pháp thủy nhiệt kết hợp với phương pháp nung; Khảo sát hoạt tính xúc tác của vật liệu nano  ZnMn2O4 bằng phản ứng phân hủy basic fuchsin; Khảo sát ứng dụng của vật liệu nano ZnMn2O4 làm chất biến tính điện cực để xác định đồng thời uric acid và xanthine bằng phương pháp von - ampe.

Loại tài liệu: Luận văn
Tác giả: Phan Thị Hiền My
Đề mục: Hóa học
Nhà xuất bản: Huế
Tác giả phụ: Nguyễn Lê Mỹ Linh (hướng dẫn khoa học)
Ngày xuất bản: 2022
Định dạng: pdf

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
PHAN THỊ HIỀN MY - LV.pdf 3460786 Kb XemTải
Sách tương tự