hidden
Hình bìa

Phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên thông qua dạy học chủ đề Chất và sự biến đổi chất cho học sinh lớp 6 ở trường trung học cơ sở

Nghiên cứu cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn về năng lực tìm hiểu tự nhiên thông qua dạy học chủ đề Chất và sự biến đổi chất cho học sinh lớp 6, nhằm phát triển năng lục tìm hiểu tự nhiên cho học sinh trung học cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường trung học cơ sở.

Loại tài liệu: Luận văn
Tác giả: Nguyễn Thanh Hằng
Đề mục: Hoá học
Nhà xuất bản: Huế
Tác giả phụ: Trần Trung Ninh (hướng dẫn khoa học)
Ngày xuất bản: 2023
Định dạng: pdf

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
luận văn chính thức HẰNG (17.12).pdf 1701829 Kb XemTải
Sách tương tự