hidden
Hình bìa

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ và Nhôm nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 12

Luận văn nghiên cứu quy trình xây dựng và tổ chức dạy học chương Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ và Nhôm theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 12.

Loại tài liệu: Luận văn
Tác giả: Trần Đăng Lưu
Đề mục: Hóa học
Nhà xuất bản: Huế
Tác giả phụ: Trần Trung Ninh (hướng dẫn khoa học)
Ngày xuất bản: 2022
Định dạng: pdf

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
TRẦN ĐĂNG LƯU - LUẬN VĂN.pdf 3634086 Kb XemTải
Sách tương tự