hidden
Hình bìa

Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần Hydrocarbon Hóa học lớp 11 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh Trung học phổ thông

Luận văn nghiên cứu và áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần Hydrocarbon Hóa học lớp 11 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh Trung học phổ thông

Loại tài liệu: Luận văn
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Đề mục: Hóa học
Nhà xuất bản: Huế
Tác giả phụ: Trần Trung Ninh (hướng dẫn khoa học)
Ngày xuất bản: 2023
Định dạng: pdf

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
BẢN SỬA SAU BẢO VỆ NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH. LV.pdf 2229671 Kb XemTải
Sách tương tự