hidden
Hình bìa

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học hữu cơ lớp 11 có nội dung thực tiễn để phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị

Luận văn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học hữu cơ lớp 11 có nội dung thực tiễn để phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị.

Loại tài liệu: Luận văn
Tác giả: Đoàn Quang Việt
Đề mục: Hóa học
Nhà xuất bản: Huế
Tác giả phụ: Nguyễn Phú Tuấn(hướng dẫn khoa học)
Ngày xuất bản: 2023
Định dạng: pdf

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
ĐOÀN QUANG VIỆT LV - in.pdf 3024540 Kb XemTải
Sách tương tự