hidden
Hình bìa

Sử dụng các công cụ đánh giá kết quả giáo dục trong dạy học Địa lí 10 theo hướng phát triển năng lực học sinh

Xác định một số công cụ đánh giá thích hợp, đề xuất nguyên tắc, quy trình sử dụng công cụ đánh giá và thiết kế được một số mẫu đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học Địa lí lớp 10 THPT có tính khoa học, sư phạm và thực tiễn theo định hướng phát triển năng lực, góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mới.

Loại tài liệu: Luận văn
Tác giả: Nguyễn Thị Hoa Lộc
Đề mục: Địa lý
Nhà xuất bản: Huế
Tác giả phụ: Nguyễn Đức Vũ (hướng dẫn khoa học)
Ngày xuất bản: 2022
Định dạng: pdf

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
IMG_0001.pdf 38699845 Kb XemTải
Sách tương tự