hidden
Hình bìa
Loại tài liệu:
Luận văn
Tác giả:
Nguyễn Minh Quân
Đề mục:
Giáo dục học
Nhà xuất bản:
Huế
Tác giả phụ:
Nguyễn Thị Kim Thoa (hướng dẫn khoa học)
Ngày xuất bản:
2015
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
3
Lượt tải:
0

Nội dung

Luận văn nghiên cứu thực trạng năng lực dạy học giải toán của sinh viên và thực trạng phát triển năng lực dạy học giải toán của sinh viên chuyên ngành giáo dục tiểu học. Từ đó đề xuất các biện pháp phát triển năng lực dạy học giải toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học và kiểm tra tính khả thi, tính hiệu quả của các biện pháp được đề xuất.

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Phát triển năng lực dạy học giải toán cho sinh viên - Nguyễn Minh Quân 2015.pdf 12682895 Kb XemTải