hidden
Hình bìa

Hát ru Việt Nam

Giới thiệu tiểu luận kiểu cách hát ru Việt Nam. Nghiên cứu các làn điệu hát ru của các dân tộc Việt Nam. Sưu tầm các lời hát ru, các bài viết về hát ru, ca khúc hát ru

Loại tài liệu: Books - Sách
Tác giả: Lư Nhất Vũ
Đề mục: Âm nhạc
Nhà xuất bản: Nxb. Trẻ
Tác giả phụ: Lê Giang
Ngày xuất bản: 2005
Định dạng: pdf

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
Hát ru VN.pdf 120630917 Kb XemTải