hidden
Hình bìa

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông

Nội dung các chuyên đề trong tài liệu được biên soạn trên cơ sở bám sát chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân. Mỗi mô đun bao gồm: mục tiêu, giới thiệu chung về mô đun, tài liệu và thiết bị thực hiện mô đun, hoạt động, đánh giá và phụ lục.

Loại tài liệu: Books - Sách
Tác giả: Vũ Đình Bảy chủ biên
Đề mục: Giáo dục
Nhà xuất bản: Hà Nội ; Lý luận chính trị
Tác giả phụ: Cao Thị Hoài Thu chủ biên
Ngày xuất bản: 24/07/2015
Định dạng: pdf

1 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
Tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho GV môn GDCD ở trường PT-compressed.pdf 123791173 Kb XemTải