hidden
Hình bìa

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Phần kim loại nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở

Luận văn tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập kim loại chương trình  khoa học tự nhiên lớp 9 từ thấp đến cao một cách logics khoa học giúp cho học sinh có tài liệu để có thể tự học, qua đó giúp các em hình thành và  phát triển năng lực tự học.

Loại tài liệu: Books - Sách
Tác giả: Lê Thị Kim Lan
Đề mục: Hóa học
Nhà xuất bản: Huế
Tác giả phụ: Nguyễn Xuân Trường (hướng dẫn khoa học)
Ngày xuất bản: 2022
Định dạng: pdf

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
đã chỉnh LÊ THỊ KIM LAN - LV.pdf 2380788 Kb XemTải