hidden
Hình bìa

Nhân vật nữ trong tiểu thuyết Trần Quốc Tuấn, Trần Thủ Độ và Trần Nguyên Hãn của Trần Thanh Cảnh

Luận văn nghiên cứu nhân vật nữ trong bộ ba tiểu thuyết triều Trần của tác giả Trần Thanh Cảnh một cách tổng thể, toàn diện, hệ thống trên cả hai phương diện nội dung và nghệ thuật nhằm làm rõ đặc điểm của các nhân vật nữ, khẳng định được vai trò, ý nghĩa đối với sự xuất hiện của họ và thấy được thành
công trong nghệ thuật xây dựng các nhân vật nữ

Loại tài liệu: Books - Sách
Tác giả: Mai Thị Vân
Đề mục: Văn học
Nhà xuất bản: Huế
Tác giả phụ: Nguyễn Thị Tịnh Thy (hướng dẫn khoa học)
Ngày xuất bản: 2023
Định dạng: pdf

1 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
Luận văn Mai Thị Vân.pdf 798652 Kb XemTải