hidden
Hình bìa

Công nghệ sinh học - Tập 3: Enzyme và ứng dụng

Tập 3 giới thiệu những kiến thức cơ bản và nâng cao trong nghiên cứu và ứng dụng enzyme, một số phương pháp hiện đại và truyền thống để xác định hoạt độ, tách, tinh sạch, nghiên cứu tính chất enzyme. Sách còn giới thiệu tóm tắt về phương hướng nghiên cứu enzyme, acid ribonucleic có hoạt tính xúc tác, một trong những thành tựu quan trọng nhất của sinh học trong nữa cuối thế kỷ XX.

Loại tài liệu: Books - Sách
Tác giả: Phạm Thị Trân Châu
Đề mục: Sinh học
Nhà xuất bản: Nxb. Giáo dục
Tác giả phụ: Phan Tuấn Nghĩa
Ngày xuất bản: 2006
Định dạng: pdf

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
Công Nghệ Sinh Học- Enzynme và Ứng Dụng.pdf 171695734 Kb XemTải