hidden
Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Võ Thanh Lâm chủ biên
Đề mục:
Vật lý
Nhà xuất bản:
Huế; Nxb. Đại học Huế
Tác giả phụ:
Lê Đình
Ngày xuất bản:
21/12/2016
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
14
Lượt tải:
0

Nội dung

Giáo trình gồm 5 chương với nội dung bao gồm các kiến thức cơ bản về cấu trúc tinh thể, dao động mạng tinh thể và lý thuyết nhiệt dung của vật rắn, lý thuyết về cấu trúc vùng năng lượng của vật rắn, sự dẫn điện của kim loại và bán dẫn.

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Giáo trình vật lý chất rắn.pdf 143223216 Kb XemTải