hidden
Hình bìa

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

Nội dung sách bao gồm các kiến thức về phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, cấu trúc một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục, các giai đoạn tiến hành nghiên cứu một đề tài khoa học giáo dục.

Loại tài liệu: Books - Sách
Tác giả: Lê Công Triêm
Đề mục: Giáo dục
Nhà xuất bản: Huế; Nxb. Đại học Sư phạm
Tác giả phụ: Nguyễn Đức Vũ
Ngày xuất bản: 09/2004
Định dạng: pdf

111 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục.pdf 133352135 Kb XemTải