hidden
Hình bìa

Giáo trình Đối xứng phân tử và lý thuyết nhóm

Giáo trình gồm 5 chương, trình bày các nội dung: Hình học phân tử - Đối xứng phân tử; Lý thuyết nhóm - Các nhóm điểm đối xứng; Các kiến thức đại số tuyến tính cần thiết; Biểu diễn nhóm; Các ứng dụng của sự đối xứng.

Loại tài liệu: Books - Sách
Tác giả: Trần Dương
Đề mục: Hóa học
Nhà xuất bản: Huế; Nxb. Đại học Huế
Ngày xuất bản: 01/12/2015
Định dạng: pdf

28 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
Giáo trình Đối xứng phân tử và lý thuyết nhóm.pdf 156717837 Kb XemTải