hidden
Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Trần Dương
Đề mục:
Hóa học
Nhà xuất bản:
Huế; Nxb. Đại học Huế
Ngày xuất bản:
01/12/2015
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
6
Lượt tải:
0

Nội dung

Giáo trình gồm 5 chương, trình bày các nội dung: Hình học phân tử - Đối xứng phân tử; Lý thuyết nhóm - Các nhóm điểm đối xứng; Các kiến thức đại số tuyến tính cần thiết; Biểu diễn nhóm; Các ứng dụng của sự đối xứng.

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Giáo trình Đối xứng phân tử và lý thuyết nhóm.pdf 156717837 Kb XemTải