hidden

Trung tâm Thông tin & Thư viện mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6 (Nghỉ thứ 7 & Chủ nhật)

                    + Buổi sáng: 7:00 - 11:30

                    + Buổi chiều: 13:30 - 17:00

                                        TRUNG TÂM THƯ VIỆN VÀ TRI THỨC SỐ