hidden

* Bí thư chi bộ: ThS. Lê Thị Hồng Hạnh

* Phó bí thư chi bộ: ThS. Lê Thụy Phương Oanh

* Đảng viên: