hidden
Hình bìa
Loại tài liệu:
Computer file - Tập tin
Tác giả:
Nguyễn Cảnh Minh
Đề mục:
Lịch sử
Nhà xuất bản:
Nxb. Đại học Sư phạm
Tác giả phụ:
Đỗ Hồng Thái
Ngày xuất bản:
2008
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Khái luận về lịch sử địa phương. Phương pháp nghiên cứu và biên soạn lịch sử địa phương. Biên soạn và giảng dạy lịch sử địa phương ở trường trung học phổ thông. Hướng dẫn thực hành nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Giáo trình Phương pháp nghiên cứu và biên soạn Lịch sử địa phương_ Phần 1_1507277.pdf 8104897 Kb XemTải