hidden
Hình bìa
Loại tài liệu:
Computer file - Tập tin
Tác giả:
Ngô Trung Việt
Nhà xuất bản:
Nxb. Giao thông vận tải
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Một số khái niệm cơ bản về quản lí, thông tin và thông tin trong quản lí. Các công cụ xử lí thông tin. Phân tích hệ thống có cấu trúc và làm bản mẫu. Phân tích và củng cố cấu trúc thông tin nghiệp vụ. Phát triển thiết kế tiến trình máy tính và tổ chức các thành phần hệ thống máy tính

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Ngô Trung Việt-Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nghiệp vụ.pdf 31483 Kb XemTải