hidden
Hình bìa

Giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở các trường mầm non trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh thông qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học

Thông qua tìm hiểu cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở các trường mầm non trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh thông qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học, luận văn sẽ hướng đến đề xuất một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ trên địa bàn thông qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học, góp phần vào sự phát triển toàn diện trẻ.

Loại tài liệu: Computer file - Tập tin
Tác giả: Đinh Thị Anh Cầm
Đề mục: Giáo dục mầm non
Nhà xuất bản: Huế
Tác giả phụ: Hồ Hữu Nhật (hướng dẫn khoa học)
Ngày xuất bản: 2023
Định dạng: pdf

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
LUẬN VĂN ĐINH THỊ ANH CẦM hc.pdf 2722353 Kb XemTải
Sách tương tự