hidden
Hình bìa

Sử dụng trò chơi khám phá khoa học để phát triển tư duy logic cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng sử dụng TCKP khoa học để phát triển TDLG cho trẻ 5 - 6 tuổi ở các trường MN địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; đề tài nhằm mục đích đề xuất biện pháp sử dụng TCKP khoa học để phát triển TDLG cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng

Loại tài liệu: Computer file - Tập tin
Tác giả: Lê Thị Khánh Chi
Đề mục: Giáo dục mầm non
Nhà xuất bản: Huế
Tác giả phụ: Nguyễn Duân (hướng dẫn khoa học)
Ngày xuất bản: 2023
Định dạng: pdf

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
LE THI KHANH CHI-K30 GDHMN.pdf 7128359 Kb XemTải
Sách tương tự