hidden
Hình bìa

Phát triển khả năng sáng tạo cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động hình thành biểu tượng hình dạng

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, đề xuất một số biện pháp phát triển KNST cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua HĐ hình thành BTHD, góp phần nâng cao  hiệu quả giáo dục, phát triển trí tuệ nói riêng và phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ nói chung

Loại tài liệu: Computer file - Tập tin
Tác giả: Cao Thị Điệp
Đề mục: Giáo dục mầm non
Nhà xuất bản: Huế
Tác giả phụ: Nguyễn Mạnh Tuấn (hướng dẫn khoa học)
Ngày xuất bản: 2023
Định dạng: pdf

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
LUẬN VĂN CAO THỊ ĐIỆP_2021GD057.pdf 9188137 Kb XemTải
Sách tương tự