hidden
Hình bìa

Hình thành biểu tượng hình dạng cho trẻ 5-6 tuổi theo hướng trải nghiệm

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn, đề xuất biện pháp pháp hình thành BTHD cho trẻ 5-6 tuổi theo hướng trải nghiệm nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hình thành BTHD cho trẻ

Loại tài liệu: Computer file - Tập tin
Tác giả: Hồ Thị Kim Giao
Đề mục: Giáo dục mầm non
Nhà xuất bản: Huế
Tác giả phụ: Nguyễn Mạnh Tuấn (hướng dẫn khoa học)
Ngày xuất bản: 2023
Định dạng: pdf

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
LUẬN VĂN HỒ THỊ KIM GIAO_2021GD059.pdf 8229225 Kb XemTải
Sách tương tự