hidden
Hình bìa

Phát triển tư duy hình học cho trẻ 3-4 tuổi

Nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp phát triển tư duy hình học cho trẻ 3-4 tuổi nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hình thành các  Biểu tượng toán
 cho trẻ 

Loại tài liệu: Computer file - Tập tin
Tác giả: Thân Thị Từ Hiếu
Đề mục: Giáo dục mầm non
Nhà xuất bản: Huế
Tác giả phụ: Nguyễn Thị Tân An (hướng dẫn khoa học)
Ngày xuất bản: 2023
Định dạng: pdf

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
THÂN THỊ TỪ HIẾU K30 GDMN.pdf 4531203 Kb XemTải
Sách tương tự