hidden
Hình bìa

Tổ chức môi trường phát triển vận động cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố Huế

Đề xuất các biện pháp tổ chức môi trường giáo dục phù hợp với bối cảnh địa phương, nhằm hỗ trợ tích cực quá trình giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non.

Loại tài liệu: Computer file - Tập tin
Tác giả: Nguyễn Thị Duy Hòa
Đề mục: Giáo dục mầm non
Nhà xuất bản: Huế
Tác giả phụ: Nguyễn Thị Thu Hà (hướng dẫn khoa học)
Ngày xuất bản: 2023
Định dạng: pdf

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
NGUYEN THI DUY HOA K30(GDMN).pdf 6822943 Kb XemTải
Sách tương tự