hidden
Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Hoàng Đức Cự
Đề mục:
Sinh học
Nhà xuất bản:
Hà Nội; Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội
Tác giả phụ:
Lê Đức Trình
Ngày xuất bản:
10/1997
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Giáo trình gồm 2 phần với 5 chương: Phần 1: Sinh học tế bào, trình bày những kiến thức về cấu trúc tế bào và màng tế bào; Phần 2: Năng lượng sinh học, giới thiệu năng lượng và sự trao đổi chất, hô hấp tế bào, quang hợp.

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Sinh học đại cương.pdf 148544689 Kb XemTải