hidden
Hình bìa

Giáo trình Đánh giá kết quả giáo dục của học sinh. : Môn Khoa học tự nhiên

Giáo trình tập trung vào các nội dung: Một số vấn đề về đánh giá trong giáo dục; Quy trình, hình thức và phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trường trung học cơ sở; Xây dựng các công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục của học sinh trung học cơ sở theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực; Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá các chủ đề dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên; Xử lí và phản hồi kết quả kiểm tra đánh giá trong dạy học môn Khoa học tự nhiên.

Loại tài liệu: Computer file - Tập tin
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh
Đề mục: Khoa học tự nhiên
Nhà xuất bản: Nxb. Đại học Huế
Tác giả phụ: Đặng Thị Thuận An
Ngày xuất bản: 27/12/2022
Định dạng: pdf

4 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
Giáo trình đánh giá kết quả giáo dục của học sinh - Trần Thị Ngọc Ánh.pdf 14242242 Kb XemTải
Sách tương tự