hidden

QUY ĐỊNH MƯỢN TÀI LIỆU

  • 16/03/2022
  • 948
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe


QUY ĐỊNH MƯỢN TÀI LIỆU

 

·                  * ĐỐI VỚI BẠN ĐỌC LÀ SINH VIÊN, HỌC VIÊN     

-       Số lượng mượn:  5 cuốn/lần/người

-       Thời gian mượn: 2 tuần/ lần/người

-       Số lần gia hạn: Tối đa 2 lần

·                  * ĐỐI VỚI BẠN ĐỌC LÀ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

-       Số lượng mượn:  5 cuốn/lần/người

-       Thời gian mượn: 1 tháng/ lần/người

-       Số lần gia hạn: Tối đa 2 lần

 

                                  TRUNG TÂM THÔNG TIN & THƯ VIỆN

 

                                      

  
  • Lê Thụy Phương Oanh