hidden
Hình bìa

Phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học các yếu tố hình học cho học sinh các lớp một, hai, ba

Luận văn xây dựng các biện pháp nhằm phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học các yếu tố hình học cho các lớp Một, Hai, Ba, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới dạy học toán ở tiểu học.

Loại tài liệu: Luận văn
Tác giả: Lưu Thị Hoài Thu
Đề mục: Giáo dục học
Nhà xuất bản: Huế
Tác giả phụ: Nguyễn Hoài Anh (hướng dẫn khoa học)
Ngày xuất bản: 2016
Định dạng: pdf

23 Lượt xem | 1 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
Phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học - Lưu Thị Hoài Thu 2016.pdf 17303370 Kb XemTải
Sách tương tự