hidden
Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Đặng Thị Thuận An
Đề mục:
Hóa học
Nhà xuất bản:
Huế; Nxb. Đại học Huế
Ngày xuất bản:
21/10/221
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
15
Lượt tải:
0

Nội dung

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần I. Một số kĩ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm; Phần II. Hệ thống thí nghiệm hóa học gồm 19 chủ đề với 165 thí nghiệm được sắp xếp theo cấu trúc chương trình 2018; Phần III. Hệ thống thí nghiệm hóa học sử dụng cho mở rộng kiến thưucs - trải nghiệm gồm 22 thí nghiệm vui, ảo thuật thuật ngoài các thí nghiệm mở rộng của 19 chủ đề ở phần II

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Chìa khóa phát triển năng lực thực hành hóa học.pdf 252582316 Kb XemTải