hidden
Hình bìa

Chìa khóa phát triển năng lực thực hành hóa học (Đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018)

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần I. Một số kĩ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm; Phần II. Hệ thống thí nghiệm hóa học gồm 19 chủ đề với 165 thí nghiệm được sắp xếp theo cấu trúc chương trình 2018; Phần III. Hệ thống thí nghiệm hóa học sử dụng cho mở rộng kiến thưucs - trải nghiệm gồm 22 thí nghiệm vui, ảo thuật thuật ngoài các thí nghiệm mở rộng của 19 chủ đề ở phần II

Loại tài liệu: Books - Sách
Tác giả: Đặng Thị Thuận An
Đề mục: Hóa học
Nhà xuất bản: Huế; Nxb. Đại học Huế
Ngày xuất bản: 21/10/221
Định dạng: pdf

33 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
Chìa khóa phát triển năng lực thực hành hóa học.pdf 252582316 Kb XemTải